ผู้แนะนำธุรกิจวรเศรษฐ์ รุ่งนิธิฐานันท์
shingaruda@gmail.com
0994503420
turn-ateam

 

 

สาส์นจากประธาน

     ธุรกิจเครือข่าย หรือ เครือข่ายผู้บริโภค เป็นประดิษฐ์กรรมที่วิเศษที่สุดที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา เพื่อสร้างรายได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน และพัฒนาเป็นรายได้หลักในอนาคต ให้กับครอบครัวพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

เพียงแต่เปิดใจ เรียนรู้ เข้าใจ เราก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ มีรายได้หลักแสน หลักล้านต่อเดือนได้

ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจเครือข่าย หรือ เครือข่ายผู้บริโภค ของเราเติบโต แบบยั่งยืนตลอดไปนั้น คือ

  1. สินค้า ต้องเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน คุณภาพสูง ราคาไม่แพงกว่าท้องตลาด
  2. ราคาสินค้า ต่อ PV ต้องไม่ห่างกันมากนัก
  3. แผนรายได้ ต้องเข้าใจและทำง่าย และสมาชิกสามารถเอื้อมถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้อย่างไม่ยากเย็นและไม่มุ่งเน้นให้สมาชิกระดมทุนซื้อสินค้าที่เกินกำลังเพื่อหวังรายได้
  4. ต้องให้โอกาสกับสมาชิกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแบบนักธุรกิจ หรือสมาชิกแบบซื้อกินซื้อใช้ เข้าถึงผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
  5. ระบบการฝึกอบรม ต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่สอนให้เอาเปรียบประชาชนและสมาชิกอื่น และเราจะปลูกฝังแนวคิดสมาชิกให้เข้าใจว่า “ธุรกิจเครือข่าย ไม่ใช่การล่าเหยื่อ”

     และเรามุ่งหวังว่าเราจะเป็น บริษัท ที่จะผลักดันให้ พี่น้อง ประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน เช่น

  1. การมีรายได้ดี มั่นคง ยั่งยืน
  2. การมีสุขภาพที่ดี
  3. การมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
  4. การได้ท่องเที่ยว ทั้งใน และนอกประเทศทุก ๆ ปี

     ด้วยแนวคิดนี้ จึงเกิดการรวมบุคลากรที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ก่อตั้งบริษัท เจ แอนด์ พี ซิตี้กรุ๊ป จำกัดขึ้นมา เพื่อเป็นหลักยึดของพี่น้องประชาชนที่จะประกอบธุรกิจเครือข่าย ในแนวทางที่ถูกต้อง ไม่ถูกเอารัด เอาเปรียบ หรือถูกฉ้อฉลจากมิจฉาชีพ ในคราบนักธุรกิจ โดยยึดมั่น ในหลักการที่ว่า

“ความดี และความจริง ชนะทุกสิ่งในโลก”

ประทีป ชิณวงษ์
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 
 
 
   


สินค้า 0